Showing all 9 results

آناتومی تمرین‌های قدرتی بانوان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

استراتژی‌های نوین تغذیه در بدن‌سازی و پرورش‌اندام

۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌نویسی و آموزش پیشرفته و کاربردی تمرینات TRX

۱۸۰,۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی به واسطه تمرینات با وزنه

دایره المعارف بدنسازی و پرورش‌اندام نوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دایره المعارف مربیگری فیتنس

۲۵۰,۰۰۰ تومان

زندگان و مردگان

۴۲,۰۰۰ تومان

طراحی تمرین و نسخه‌نویسی در حرکات اصلاحی

مربیگری بدنسازی و پرورش‌اندام پیشرفته

۱۱۰,۰۰۰ تومان