Showing 1–12 of 17 results

نمایش ستون جانبی

آمادگی برای موفقیت

۸۰,۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین‌های فانکشنال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

استروئیدهای آنابولیک/آندروژنیک

۳۰۰,۰۰۰ تومان

اصول تمرینات قدرتی و بدنسازی (ویژۀ مربیگری رشته‌های ورزشی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مربیگری پرورش اندام ویژه مربیان

برنامه‌نویسی پیشرفته برای دستیابی به نهایت عضله

۱۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌نویسی و طراحی تمرین‌های فانکشنال

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیش‌درآمدی بر استروئیدهای آنابولیک/ آندروژنیک

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیکرتراشی با چارلز گلس

۳۰,۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی به واسطه تمرینات با وزنه

دانش و توسعۀ هایپرتروفی عضله (ویرایش دوم)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

راهنمای سر وزن رسیدن ورزشکاران (وزن مطلوب برای عملکرد مطلوب)

۱۵۰,۰۰۰ تومان