Showing 1–12 of 38 results

آسیب‌های مجازی در هزاره سوم

۴۰,۰۰۰ تومان

آمادگی برای موفقیت

۸۰,۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین‌های فانکشنال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین‌های قدرتی بانوان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

استراتژی‌های نوین تغذیه در بدن‌سازی و پرورش‌اندام

۵۰,۰۰۰ تومان

استروئیدهای آنابولیک/آندروژنیک

۴۵۰,۰۰۰ تومان

اصول تمرینات قدرتی و بدنسازی (ویژۀ مربیگری رشته‌های ورزشی)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی نگهداری و تعمیرات آسانسور و پلکان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌ریزی بازاریابی دیجیتال

۴۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌نویسی پیشرفته برای دستیابی به نهایت عضله

۲۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌نویسی و آموزش پیشرفته و کاربردی تمرینات TRX

۱۸۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌نویسی و طراحی تمرین‌های فانکشنال

۲۵۰,۰۰۰ تومان